МИГ Констенец 2010

За Нас

„Местна инициативна група Костенец 2010” е сдружение с нестопанска цел, създадено по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Костенец”, 

изпълняван от Община Костенец през 2010 г. и осъществен с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Тя обхваща територията на община Костенец и всички населени места от общината – 9 населени места. В рамките на проекта е разработена Стратегия за местно развитие за периода 2011-2015 г., която представлява съвкупност от дейности, групирани в мерки от ПРСР 2007-2013 с определен финансов ресурс за тяхното изпълнение. На 13.06.2012 г. е подписан тристранен договор между  Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция  и  „Местна инициативна група Костенец 2010” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Стратегия за местно развитие на стойност 3 410 077,50 лв.

Договор за предоставяне на финансова помощ № РД 50-95 от 13.06.2012

Допълнителни споразумения към Договор № РД 50-95 от 13.06.2012

Структура Миг Костенец 2010

Контакт

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

 

Последни Обяви

МИГ Костенец 2010 проведе конкурс и избра външни експерт-оценители, които да участват в комисии за избор на проекти към...
МИГ Костенец 2010 обявява конкурс за избор на външни експерт-оценители на проекти към Стратегията за водено от общностите...
На 20.05.2017 г. от 12:00 часа (при липса на кворум от 13:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...

Последни Новини

Информираме заинтересованите кандидати по мерките от Стратегията, че забавянето на приема на проекти по мерките от ПРСР 2014 –...
На 20.05.2017 г. от 13:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010. На заседанието бяха...
Уважаеми бъдещи кандидати/ бенефициенти по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, във връзка с протичащи промени...