МИГ Констенец 2010

За Нас

„Местна инициативна група Костенец 2010” е сдружение с нестопанска цел, създадено по проект „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Костенец”, 

изпълняван от Община Костенец през 2010 г. и осъществен с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. Тя обхваща територията на община Костенец и всички населени места от общината – 9 населени места. В рамките на проекта е разработена Стратегия за местно развитие за периода 2011-2015 г., която представлява съвкупност от дейности, групирани в мерки от ПРСР 2007-2013 с определен финансов ресурс за тяхното изпълнение. На 13.06.2012 г. е подписан тристранен договор между  Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” Разплащателна агенция  и  „Местна инициативна група Костенец 2010” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Стратегия за местно развитие на стойност 3 410 077,50 лв.

Договор за предоставяне на финансова помощ № РД 50-95 от 13.06.2012

Допълнителни споразумения към Договор № РД 50-95 от 13.06.2012

Структура Миг Костенец 2010

Контакт

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

 

Последни Обяви

МИГ Костенец 2010 обявява конкурс за избор на външни експерт-оценители на проекти към Стратегията за водено от общностите...
На 20.05.2017 г. от 12:00 часа (при липса на кворум от 13:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...
МИГ Костенец 2010 Ви кани на Общо събрание, което ще се проведе на 28.01.2017 г. (събота) от 11:00 часа (при липса на кворум...

Последни Новини

На 20.05.2017 г. от 13:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010. На заседанието бяха...
Уважаеми бъдещи кандидати/ бенефициенти по мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, във връзка с протичащи промени...
Очаква се кандидатстването с проектни предложения към стратегии за водено от общностите местно развитие да се осъществява чрез...