Списъци на сключените и изпълнени договори за безвъзмездна помощ - програмен период 2007 - 2013

РЕГИСТЪР НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОГОВОРИ с МИГ Костенец 2010 и ДФЗ - РА за проекти по СМР в програмен период 2007 - 2013

 

СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ за изпълнение на проекти по СМР с МИГ Костенец 2010 и ДФЗ – РА