15. Проект: “Реконструкция на пътни настилки на ул. Марица, гр. Костенец”

 

По проекта е извършен ремонт на ул. „Марица", която осигурява достъп до стадион, плувен басейн, църквата в гр. Костенец, пешеходен тунел под ЖП линия и др. Проектът включва полагане на асфалтова настилка – 509 м. и ремонт на тротоари – 1170 кв.м. Бенефициент по проекта е община Костенец. Стойността на проекта е 242 960,63 лв. без ДДС. Субсидията е 100% от одобрените разходи. Инвестицията е по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР 2007-2013.

 

 

улица_Марица1.jpgулица_Марица2.jpgулица_Марица3.jpgулица_Марица4.jpg