16. Проект "Реконструкция на мост над река Чавча, село Костенец, община Костенец"

По проекта е реконструиран моста над река „Чавча" (Стара река) в село Костенец, чрез ремонт на съществуващ устой, направа на нова стоманобетонова връхна конструкция, ново пътно платно, хидроизолация, монтаж на нови стоманени парапети, нови тротоари, бордюри, шахти, нова асфалтова настилка с маркировка. След реконструкцията предишното едно платно за движение на транспортни средства се разшири до две платна, а съществуващите тесни тротоари за пешеходци се разшиха до размери, отговарящи на нормите. Бенефициент по проекта е община Костенец. Стойността на извършените разходи е 267 449 лв. без ДДС. Субсидията е 100% от одобрените разходи. Инвестицията е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от ПРСР 2007-2013.

 

мост_на_Чавча1.jpgмост_на_Чавча2.jpgмост_на_Чавча3.jpgмост_на_Чавча4.jpg