17. Проект „Реконструкция на улици „Луна”, „Топола”, „Китка”, „Арда” и „Мургаш”, община Костенец”;

По проекта са реконструирани пет улици на територията на общината: изграждане на пътни настилки, тротоари, полагане на хоризонтална маркировка и поставяне на пътни знаци на ул. "Луна" в гр. Момин проход (320м.), ул. "Топола" (160 м) и „Китка" (142 м.) в село Костенец, ул. "Арда" (110м) и "Мургаш" (160 м.) в град Костенец. С реализирането на проекта е подобрен достъпа на населението до жилищни сгради, образователни институции, обекти за отдих и туризъм, здравни заведения. Бенефициент по проекта е община Костенец. Стойността на извършените разходи е 344 445 лв. без ДДС. Субсидията е 100% от одобрените разходи. Инвестицията е по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места" от ПРСР 2007-2013.

 

ул_Арда1.jpgул_Арда2.jpgул_Китка.jpgул_Луна1.jpgул_Луна2.jpgул_Луна3.jpgул_Мургаш1.jpgул_Мургаш2.jpg