Проект „Добри и безопасни условия на труд в „Аранго“ ЕООД“

Бенефициент: „Аранго" ЕООД;
Мярка „Добри и безопасни условия на труд" от Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010;
Получена безвъзмездна финансова помощ: 73 487,25 лв. (Процент на подпомагане – 100 %).

„Аранго" ЕООД е дружество, занимаващо се с търговия на дребно. С изпълнените по проекта дейности са въведени мерки за повишаване на удовлетвореността и качеството на работата на служителите в търговските му обекти. За подобряване на микроклимата са закупени и монтирани климатици. За пълноценната почивка на работниците са оборудвани 2 помещения за отдих и хранене с необходимите мебели, електроуреди (печки, хладилници, миялни машини, телевизори) и автомат за вода, създадена е и модерна зала за спорт, оборудвана с бягаща пътека, комбиниран фитнес уред, велоаргометър, лостове и тежести. Проектът цели намаляване на текучеството и подобряване на здравословното състояние на 22 души, заети в предприятието, вкл. на 1 лице с увреждания.
Финансиране: Европейски социален фонд, чрез приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020.

 

 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.JPG