МИГ Костенец 2010 подписа споразумение за прилагане на ВОМР

На 29.11.2016 г. Председателят на Управителния съвет на МИГ Костенец 2010, Анета Кирова, подписа Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50 – 187/ 29.11.2016 г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от ЕЗФРСР

Стратегията за ВОМР е на обща стойност 3 390 023 лева и получава подкрепа от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. Бюджетът за изпълнение на проекти на територията на община Костенец обхваща 3 програми – Програма за развитие на селските райони – 1 955 830 лв., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – 586 749 лева и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” – 195 583 лева. Одобрената стратегия, одобреният бюджет за изпълнение на проекти, както и критериите за оценка по отделните мерки, са публикувани в раздел „Стратегия за местно развитие 2014 – 2020“.

Всеки който желае да получи консултация по мерките, включени в СВОМР, може да дойде на място в офиса на МИГ – гр. Костенец, ул. Боровец № 13 Б (работно време: всеки делничен ден от 08:00 до 17:00 часа), да ни потърси по телефона – 07142/ 23 17, да ни пише по имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или във фейсбук страницата „Местна инициативна група Костенец“.

Какво предстои?

МИГ Костенец 2010 ще публикува на интернет и фейсбук страницата си индикативна годишна работна програма за 2017 г. с прогнозни периоди за прием на проекти по отделните мерки от Стратегията.

Ще бъдат разработени и публикувани за обществено обсъждане документите за кандидатстване към стратегията.

Ще бъдат провеждани информационни дни, информационни срещи/ семинари, обучения и др., за популяризиране на стратегията и подпомагане на местната общност при кандидатстване с проекти.

Екипът на МИГ Костенец 2010 очаква вашите въпроси, мнения и коментари.