МИГ Констенец 2010

Обявени и предстоящи приеми по мерки на национално ниво

Във връзка с възможностите за кандидатстване с проекти по обявени и предстоящи за отваряне мерки от ПРСР на национално ниво, информираме заинтересованите страни от община Костенец, че в момента тече прием по:

  • Подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ с краен срок за подаване на проектни предложения 22.10.2018 г., 17:30 часа.
  • Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ с краен срок за подаване на проектни предложения 15.10.2018 г., 17:30 часа;
  • Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ с краен срок за подаване на проектни предложения 20.08.2018 г., 17:30 часа;
  • Мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ с краен срок за подаване на проектни предложения 20.08.2018 г., 17:30 часа

Предстои отварянето на прием по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на национално ниво, по която ще могат да подават проекти микропредприятия и земеделски производители по три отделни процедури за прием: за производствени дейности, за услуги и за занаяти. Проектите на насоки за кандидатстване са публикувани на 22.06.2018 г. на страницата на МЗХГ, раздел „Програми за финансиране“ http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/. (Проектите не са окончателни).

Отворена е и процедура BG16RFOP002-2.024 - Насърчаване на предприемачеството по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ насочена към малки и средни предприятия, регистрирани след 31.12.2016 г. Процедурата е с краен срок за кандидатстване 05.09.2018 г., 16:30 ч.

Условията за кандидатстване по отворените мерки са публикувани в ИСУН 2020, раздел „Отворени процедури“ като подаването на проектни предложения се извършва електронно чрез системата, достъпна на адрес https://eumis2020.government.bg.

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

МИГ Костенец 2010 обявява конкурс за длъжността „Счетоводител“. Изисквания за заемането на длъжността: 1. Висше икономическо образование, минимална...
  На 28 септември 2019 г. (събота) в гр. Костенец ще се проведе третото издание на изложението за местни производители и...
МИГ Костенец 2010 кани желаещите да подадат оферта за организиране и провеждане на Изложение за местни производители и...

Последни Новини

Третото издание на изложението „Произведено в Костенец“, което се проведе на 28 септември 2019 г., премина при голям интерес от...
„Олимпиа” ЕООД е бенефициент по договор за БФП № BG16RFOP002-2.014-0001-C01 и приключва работата си по проект „Подобряване на...
На 23 юли 2019 г. със събития в две населени места от територията на община Костенец – с. Костенец и гр. Момин проход, ще...