Проведен семинар по пчеларство

Публикувана на Четвъртък, 30 Май 2019 16:53

На 29 май 2019 г., в заседателната зала на общината, се проведе Семинар по пчеларство, организиран от МИГ Костенец 2010 в партньорство с Пчеларско дружество „Фацелия“ с председател Иван Стайков. Семинарът протече при засилен интерес от страна на местната общност. На събитието присъстваха 37 човека – пчелари и членове на пчеларското сдружение. Лекторът на семинара – професор дн Иванка Желязкова – преподавател в Аграрния факултет на Тракийски университет, гр. Стара Загора,  даде подробна информация относно актуалните проблеми при отглеждането на пчели и производство на мед. Акцентирано беше върху роенето при пчелите, начините за предотвратяване на естественото роене, видовете болести при пчелите и основните им причинители, профилактиката и лечението на най-разпространените заболявания, начините за предотвратяване на замърсяването на пчелните продукти от самата пчеларска дейност. 

На присъстващите беше предоставен списък с разрешените в България препарати за лечение на вароатоза, като бяха представени както конвенционалните така и алтернативни методи за лечение – с използване на органични киселини, етерични масла, растителни екстракти и др., които не замърсяват пчелните продукти. Подчертано беше че използването на други видове препарати е забранено,  защото тези са тествани специално за приложимостта им спрямо българските условия.

Проведена беше оживена дискусия относно конкретни проблеми,  с които се сблъскват местните пчелари при работата си.  Те получиха професионални консултации от лектора относно подхранването на пчелите, безопасните начини за третирането с препарати, качествата на различните видове мед, допустимо ли е използването и кръстосването с чужди породи пчели и др. Проф. Желязкова  подчерта, че в България е забранено отглеждането и разпространението на видове различни от традиционната българска медоносна пчела, която е „екотип“.

В края на семинара бяха представени и възможностите за финансиране на сектор „Пчеларство“ по Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, Националната програма по пчеларство и схемите de minimis.

 

Seminar pchelarstvo 1.jpgSeminar pchelarstvo 2.jpgSeminar pchelarstvo 3.JPGSeminar pchelarstvo 4.jpgSeminar pchelarstvo 5.jpgSeminar pchelarstvo 6.jpgSeminar pchelarstvo 7.jpg