МИГ Констенец 2010

Изпълнен проект на „Олимпиа“ ЕООД по ОПИК

„Олимпиа” ЕООД е бенефициент по договор за БФП № BG16RFOP002-2.014-0001-C01 и приключва работата си по проект „Подобряване на производствения капацитет на Олимпиа ЕООД“, реализиран чрез стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010 и финансиран от ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

Основна цел на проекта е повишаване на пазарното представяне на Олимпиа ЕООД чрез закупуване и въвеждане на нови машини и технологии, посредством които да се предоставят нови продукти за клиенти на фирмата с висока добавена стойност, конкурентни на българския и европейския пазар.

Основни дейности по проекта са:

  • Дейности за подобряване на производствените процеси чрез закупване на Плосък оверлог, Оверлог, Интерлог, Флатлок и Плотер;
  • Внедряване на нови технологии и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес чрез инсталация на софтуер;
  • Публичност.

Резултатът от изпълнението на тези дейности е огромна стъпка към подобряване на конкурентоспособността на предприятието, създаване на потенциал за експорт и като резултат подобряване на пазарното им присъствие чрез внедряване на технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, оптимизиране на производствената верига и съответно повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност.

Проектът е на обща стойност 68 070,00 лв., от които 52 073,55 лв. Европейско, 9 189,45 лв. национално съфинансиране и 6 807,00 собствени средства и приключва на 03.10.2019 г.

лога ОПИК

 

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.JPG6.JPG7.jpg8.jpg

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Четвъртото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 26 септември 2020 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
Покана за Общо събрание на 25.01.2020
Понеделник, 06 Януари 2020
На 25.01.2020 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...
МИГ Костенец 2010 обявява конкурс за длъжността „Счетоводител“. Изисквания за заемането на длъжността: 1. Висше икономическо образование, минимална...

Последни Новини

На 26 септември 2020 г. се проведе четвъртото издание на изложението за местни производители и занаятчии – „Произведено в...
ДФЗ приема проекти по мерки за Инвестиции в земеделски стопанства.
На 25.01.2020 г. от 12:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010.