Проведено Общо събрание на СНЦ МИГ Костенец 2010 на 25.01.2020

На 25.01.2020 г. от 12:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010.

На заседанието бяха приети: отчет за дейността на Управителния съвет през 2019 г. и Годишния финансов отчет на сдружението за 2019 г.

Присъстващите приеха и бюджет за дейността на МИГ през 2020 г.

Протокол от проведеното Общо събрание е публикуван в раздел „Общо събрание“ на нашия сайт.

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg