МИГ Констенец 2010

Проведена работна информационна среща за разработка на проектни предложения по мерките от ОПРЧР и ОПИК с отворен прием и представяне на ИГРП за 2018

На 12.01.2018 г. в гр. Костенец се проведе работна информационна среща за разработка на проектни предложения по мерките от ОП „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Иновации и конкурентоспособност” с отворен прием и представяне на индикативната годишна работна програма за 2018 г.

Срещата премина при значителен интерес от страна на местните предприемачи и  работодатели. На нея бяха представени сроковете за прием на проекти и подробно разгледани условията за кандидатстване по двете обявени процедури. Специално внимание беше обърнато на критериите за допустимост на кандидатите – определяне на вида на предприятието кандидат, код на основната икономическа дейност, специфичните изисквания по двете оперативни програми за финансов капацитет (по ОПРЧР) и минимален размер на нетни приходи от продажби за последните три приключили финансови години (по ОПИК), както и на критериите за допустимост на дейностите и разходите по проектите. С участниците бяха обсъдени и критериите за оценка на проектите, минималните прагове за преминаване на отделните раздели в методиките за оценка, както и  минималният брой точки за качество, които трябва да събере всяко проектно предложение,  за да бъде допуснато до класиране.

В практическата част на събитието бяха обсъдени въпроси, свързани с попълването на електронния формуляр за кандидатстване в ИСУН 2020 – формулиране на дейности, изготвяне на бюджет, определяне към кое перо на бюджета да бъдат отнесени конкретни разходи. Проведе се дискусия за изискуемите документи на етап кандидатстване и формата, в която трябва да бъдат представени, и годината, за която следва да се отнасят (баланс, отчет за приходите и разходите и удостоверение от НСИ за КИД).

Срещата приключи с информация за планираните за 2018 г. срокове за прием, по включените в СВОМР на МИГ Костенец 2010 мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Материали от срещата:

Презентация по ОПРЧР

Презантация по ОПИК

Въпроси и отговори от срещата

 

Rabotna_sreshta_12.01.18_1.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_2.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_3.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_4.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_5.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_6.jpgRabotna_sreshta_12.01.18_7.jpg

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Покана за Общо събрание на 25.01.2020
Понеделник, 06 Януари 2020
На 25.01.2020 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...
МИГ Костенец 2010 обявява конкурс за длъжността „Счетоводител“. Изисквания за заемането на длъжността: 1. Висше икономическо образование, минимална...
  На 28 септември 2019 г. (събота) в гр. Костенец ще се проведе третото издание на изложението за местни производители и...

Последни Новини

На 25.01.2020 г. от 12:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010.
В периода юли – ноември 2019 г. се проведе цикъл от събития за презентиране на територията на МИГ и популяризиране на...
Работилница „Децата и традициите“ – гр. Момин проход и с. Пчелин Заниманията от втората работилница „Децата и традициите“ бяха...