МИГ Констенец 2010

Обучение на екипа

На 27 и 28 декември 2013г. във Вили Костенец се проведе „Обучение на екипа на „МИГ – Костенец 2010” за изпълнение и отчитане на дейностите на сдружението, мониторинг и контрол върху изпълнението на проектите от бенефициентите”. В него участваха 9 души, представители на екипа на МИГ, Управителния и Контролния съвет на Сдружението и членове на Комисиите за избор на проекти. Първият ден от обучението премина под формата на лекция с практически съвети, а през втория ден водещи бяха дискусията как се осъществява мониторинг по време на изпълнението на проект и след успешната му реализация, както и практическите занимания на участниците.

 

Обучение на екипа 6.JPGОбучение на екипа 3.JPGPicture 017m.jpgобучение екип  дек 2013 1.jpgОбучение на екипа 4.JPG

Обучение на бенефициенти

„Обучение за изпълнение и отчитане на проекти на бенефициенти по ПРСР” беше проведено на 21 декември 2013г. в заседателната зала на Община Костенец. В обучението, което премина под формата на лекция с практически съвети и разглеждане на реални казуси,  взеха участие 28 човека – местни лидери, бенефициенти по ПРСР с одобрени от МИГ Костенец 2010 проекти, както и бъдещи кандидати, които възнамеряват да внесат проекти към МИГ или Държавен фонд „Земеделие” – разплащателна агенция. Участниците бяха запознати със законодателните изисквания, свързани с изпълнението на проектите по ПРСР, тяхното отчитане и плащане от ДФЗ – РА, спазване и промяна  на договорените срокове, видове  санкции,  проверки на място и по документи, отговорности, правомощия и др.

 

обучение бенефициенти декемри 1.jpgобучение бенефициенти декемри 2.JPGобучение бенефициенти декемри 3.JPGобучение бенефициенти декемри 4.JPGобучение бенефициенти декемри 5.jpg

Общо събрание от 13.12.2013г

На 13.12.2013г.  в заседателната зала на община Костенец се проведе Общо събрание на СНЦ „Местна инициативна група Костенец 2010". На събранието присъстваха 20 членове на събранието и четирима гости. Заседанието на Общото събрание се проведе по предварително обявения дневен ред.

Председателят на УС, Анета Кирова, представи накратко напредъка по изпълнение на СМР към декември 2013г., а изпълнителният директор, Любка Станкова, направи презентация на извършените от МИГ дейности от началото на годината и даде подробни дани за подадените и одобрни от МИГ проекти по Първа, Втора и Трета покана.

Членовете на ОС бяха запознати с изменението на Наредба № 23 от 2009г., отнасящо се до удължаване на срока за сключване на договори за предоставяне на финансова помощ за проекти по СМР. Съгласно устава на МИГ Костенец 2010 Общото събрание на Сдружението взе решение за изменение на СМР и Договора между МИГ Костенец 2010, МЗХ и ДФЗ – РА в частта, отнасяща се до сроковете за сключване на договори с бенефициенти – до 30.06.2014г., с което даде възможност на МИГ да отвори Четвърта покана за прием на проекти.  Решенията от събранието са публикувани в раздел „Общо събрание"

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

Посещение за обмяна на опит в Италия

В края на ноември 2013г. група от 8 човека – представители на екипа на МИГ Костенец 2010, на Управителния съвет и Общото събрание, бенефициенти и местни лидери посетиха област Емилия – Романя, Северна Италия. Пътуването беше организирано от МИГ Костенец 2010 с цел обмяна на опит и проучване на добри практики в сфери които представляват интерес и са приложими за територията на МИГ Костенец 2010 – туризъм, селско-стопанство, култура, околна среда и социални дейности, изпълнение на проекти по ПРСР и по-конкретно по подхода ЛИДЕР. Групата от България се срещна с представители на G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano, (местна инициативна група, която изпълнява план за местно действие в апенинските райони на провинциите Модена и Реджо Емилия, с опит от 20 години в изпълнението на ЛИДЕР), администрацията на община Болоня и кмета на община Павульо. Бяха посетени обекти, изградени или модернизирани и разширени с проекти по ПРСР – Предприятие за преработка на горски боровинки; Къща за селски туризъм; Ферма за отглеждане на ябълки; Посещение на Кооперация за производство на традиционно местно сирене Пармеджано Реджано; Фабрика за шунка (прошуто); Замък – музей на Раймондо Монтекуколи, Музей на индустриалното наследство и др. В резултат на пътуването МИГ Костенец 2010 и G.A.L. Antico Frignano e Appennino Reggiano подписаха споразумение за партньорство и беше издаден „Наръчник за добри практики”.

 

Участия в мрежи и сътрудничество: Участие в дейностите организирани от НСМ

Представители на МИГ Костенец 2010 участват активно в срещи, семинари и обучения, организирани от Министерство на земеделието и храните (МЗХ), Националната и Европейската селска мрежа. Изпълнителният директор на „МИГ Костенец 2010”  Любка Станкова  е член на Тематична работна група (ТРГ) 4 към НСМ, която работи по темата „Определяне на основните трудности/ пречки в рамката за прилагане на ЛИДЕР в България и добри практики и идентифициране на  възможни решения на различни нива в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план за подобряване на административното прилагане на подхода ЛИДЕР”. Докладът на групата е публикуван на страницата на НСМ в раздел „Тематични работни групи” (www.nsm.bg/tematichna-rabotna-grupa-4). Като член на ТРГ4 тя посети 9-та международна конференция за политиките за развитието на селските райони, организирана от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OИСР) в периода 23-25.10.2013 г. в Италия. Експертът по СМР Мира Коларова и техническия асистент на МИГ Силвана Христоскова взеха участие в обучение на НСМ в гр. Хисаря на тема „Изисквания по наблюдение на изпълнението на финансираните от МИГ проекти, както и изисквания по тяхното отчитане”.

Председателят на УС Анета Кирова присъства на организирана от НСМ в гр. София „ Годишна работна среща на МИГ за обмяна на опит за интегрирано развитие на регионите”.

Екипът на МИГ Костенец 2010 участва и в срещи за обмяна на опит с други МИГ в страната. На среща с МИГ „Белово – Септември – Велинград” през м. юни 2013г. бяха обсъдени етапите на изпълнение на СМР  и  изяснени въпроси, свързани с практическото прилагане на нормативната уредба, провеждането на процедури по оценка и класиране на проектите и други организационни въпроси.

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Покана за Общо събрание на 25.01.2020
Понеделник, 06 Януари 2020
На 25.01.2020 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...
МИГ Костенец 2010 обявява конкурс за длъжността „Счетоводител“. Изисквания за заемането на длъжността: 1. Висше икономическо образование, минимална...
  На 28 септември 2019 г. (събота) в гр. Костенец ще се проведе третото издание на изложението за местни производители и...

Последни Новини

На 25.01.2020 г. от 12:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010.
В периода юли – ноември 2019 г. се проведе цикъл от събития за презентиране на територията на МИГ и популяризиране на...
Работилница „Децата и традициите“ – гр. Момин проход и с. Пчелин Заниманията от втората работилница „Децата и традициите“ бяха...