МИГ Констенец 2010

Общо събрание от 09.08.2013г

На 09.08.2013г. беше проведено Общо събрание на СНЦ МИГ Костенец 2010. На заседанието членовете на ОС бяха запознати с развитието и напредъка по изпълнение на СМР. Бяха взети решения за изменение на Индикативното разпределение на средствата по оси, мерки и години към СМР. Цялата сума по ос 1 „Подобряване на конкурентоспособността на земеделски и горски продукти”  мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” да бъде прехвърлена към ос 3 „Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика” и по-конкретно към мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. Неусвоената сума по ос 2 „Подобряване на околната среда и природата”, към мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”. Исканото прехвърляне обаче не беше одобрено от Управляващия орган – МЗХ и планираните средства останаха съгласно заложените в Стратегията за местно развитие.

Информационни дни и семинар Интермедиа

В периода 25.03.2013г. – 16.4.2013 МИГ организира и проведе 7 информационни дни и срещи за консултации в три населени места от община Костенец – гр. Костенец , с. Костенец и гр. Момин проход, с цел информиране на потенциалните бенефициенти за отварянето на прием по мерките, включени в Статегията за местно развитие. Информационните дни за публичните (226, 321 е 322 ) и частните (123, 311 и 312)  мерки се проведоха по предварително публикуван график. В информационните дни и дни за консултации взеха участие общо 107 човека – 103-ма в информационните дни и 4-ма участници в ден за консултации.

В рамките на информационната кампания на 16.04.2013г. беше проведен и семинар „Представяне на добри практики за прилагането на мерките по ос 4 ЛИДЕР”, организиран от фирма „Интермедиa” със съдействието на МИГ. На семинара бяха представени добри практики на МИГ Белово – Септември- Велинград. 

Общи събрания от 30.01.2013 и 29.03.2013г.

На 30.01.2013г. се проведе заседание на Общото събрание на СНЦ „Местна инициативна група Костенец 2010”. Беше взето решение за изменение на Стратегията за местно развитие във връзка с настъпили промени след нейното приемане.

На Общо събрание, проведено на 29.03.2013г., бяха приети отчет за дейността и годишен счетоводен  отчет на СНЦ МИГ Костенец 2010 за 2012г. Беше взето решение да бъде отворен допълнителен прием извън индикативния график, който да бъде  обявен до края на срока за изпълнение на СМР за всички мерки, за които не е договорен целия финансов ресурс. Взетите решения са публикувани в раздел „Общо събрание” на сайта. 

 

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg

Отчетно-изборно събрание на Миг Костенец 2010

На 14.12.2012г. се проведе Годишно отчетно-изборно събрание на МИГ Костенец 2010, на което присъстваха 23 човека. На събранието се приеха отчета за дейността и финансовия отчет на МИГ-а за 2011 и 2012г.

Прочети още: Отчетно-изборно събрание на Миг Костенец 2010

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Покана за Общо събрание на 25.01.2020
Понеделник, 06 Януари 2020
На 25.01.2020 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...
МИГ Костенец 2010 обявява конкурс за длъжността „Счетоводител“. Изисквания за заемането на длъжността: 1. Висше икономическо образование, минимална...
  На 28 септември 2019 г. (събота) в гр. Костенец ще се проведе третото издание на изложението за местни производители и...

Последни Новини

На 25.01.2020 г. от 12:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010.
В периода юли – ноември 2019 г. се проведе цикъл от събития за презентиране на територията на МИГ и популяризиране на...
Работилница „Децата и традициите“ – гр. Момин проход и с. Пчелин Заниманията от втората работилница „Децата и традициите“ бяха...