Проект „Подобряване на работната среда във фирма „Кентавър“ ЕООД чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд на служителите“

Бенефициент: „Кентавър" ЕООД;
Мярка „Добри и безопасни условия на труд" към Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010;
Получена безвъзмездна финансова помощ: 70 264,62 лв. (Процент на подпомагане – 100 %).

„Кентавър" ЕООД е дружество, работещо в областта на дърводобива, преработката и транспорта на дървен материал.
С изпълнението на проекта са подобрени условията на труд като в дървопреработвателния цех на предприятието е извършена подмяна на дограма и поставяне на индустриални врати за подобряване на климатичните условия в работните помещения. Във връзка със защитата на работниците от дървени частици (дървени трици и талаш) и прах, които се отделят при работа с машините за рязане на дървен материал, са закупени 5 бр. прахоуловители. С цел по-добра осветеност на работната повърхност са монтирани LED осветителни тела. За административния персонал са осигурени ергономични офис столове. Със средства по проекта работниците са обезпечени с лични предпазни средства и специално работно облекло и е осигурен организиран транспорт от и до работното място – с. Горна Василица. За служителите са обособени помещения за отдих и хранене чрез закупуване на преместваем фургон, оборудван с климатик, мивка, шкафове, столове, маси, диван, микровълнова печка, хладилник, телевизор, радио и санитарно помещение.
Финансиране: Европейски социален фонд, чрез приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020.

 

 1.JPG 2.jpg 3.JPG 4.JPG 5.jpg 6.jpg