МИГ Констенец 2010

Проект „Създаване на добри и безопасни условия на труд в „Ивегел“ ЕООД“

Бенефициент: „Ивегел" ЕООД;
Мярка „Добри и безопасни условия на труд" от Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010;
Получена безвъзмездна финансова помощ: 78 273,80 лв. (Процент на подпомагане – 100 %).

„Ивегел" ЕООД е с основна дейност изкупуване, преработка и продажба на диворастящи и култивирани гъби. В резултат от изпълнението на проекта е въведен комплекс от мерки, предназначени за подобряване на работната среда във фирмата и качеството на работните места. В предприятието е подменено осветлението и дограмата на работните помещения, закупени са ергономични столове, монтирани са модерна пожароизвестителна инсталация и климатични системи, раздадени са лични предпазни средства (маски, ръкавици, диелектрични килимчета) и специално работно облекло (лятно и зимно). Закупен е преместваем контейнер, в който са обособени помещение за отдих и хранене, оборудвано с климатик, печки, хладилник, кафемашина, маси и столове, както и място за спорт, с бягаща пътека, велоаргометър, шведска стена и други спортни уреди. Ползватели на придобивките по проекта са 17 заети лица. Мерките целят подобряване на професионалния и здравния статус на работниците и повишаване на тяхната мотивация за работа.
Финансиране: Европейски социален фонд, чрез приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020.

 

 1.JPG 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в...
МИГ Костенец 2010 Ви кани да вземете участие в Обучения на местни лидери за изготвяне на проекти по мерки от ПРСР 2014-2020 по...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби...

Последни Новини

МИГ Костенец 2010 обявява Трети прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 –...
На 29 и 30 март 2022 г. МИГ Костенец 2010 проведе две обучения на тема „Изготвяне на проекти по мерки от ПРСР по Стратегията за...
МИГ Костенец 2010 обявява процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване №...