Проект „Подобряване на производствения капацитет на „Олимпиа ЕООД“

Бенефициент: „Олимпиа" ЕООД;
Мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП" от Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010
Разходи по проекта: 60 468 лева, от които безвъзмездна финансова помощ – 54 421,20 лева (Процент на подпомагане – 90 %).


Бенефициент по проекта е „Олимпиа" ЕООД – предприятие от село Костенец, в сферата на шивашката промишленост, в което работят средно 36 човека. В изпълнение на проекта е закупено и пуснато в експлоатация специализирано шивашко оборудване – плосък оверлог, оверлог, интерлог, флатлог и плотер, с което са подобрени производствените процеси във фирмата. Новите машини увеличават производствения капацитет и експортния потенциал на предприятието чрез повишаване на качеството на произвежданите продукти и разнообразяване на асортимента на фирмата посредством включване в производството на нови артикули.
Финансиране: Европейски фонд за регионално развитие, чрез приноса на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020.

 

 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.JPG 5.jpg 6.jpg