Подписани са последните 2 договора за проекти по Стратегията за местно развитие

Подписани са и последните два договора за финансиране на проекти по СМР на МИГ Костенец 2010, подадени по Шеста покана през септември 2014г.

На 04.02.2015г. беше подписан тристранен договор за отпускане на финансова помощ за проект „Реконструкция на вътрешен водопровод на улица „Рила”, гр. Костенец, община Костенец” по мярка321 от СМР. Проектът, с бенефициент община Костенец, е на стойност 84 452,35лв., а субсидията е в размер на 100%.

На 18.02.2015г. г-жа Тинка Проданова, управител на ГЕТИ ЕООД, подиса договор с МИГ Костенец 2010 и ДФЗ – РА за изпълнение на проект „Внедряване на иновативни ИТ решения за счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации и закупуване на професионална копирна машина за копирни услуги” по мярка 312. Проектът е на стойност 17 248,48 лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70%.

Заедно с тях договорите за финансиране на проекти по СМР стават 19 с обща сума на одобрената от ДФЗ – РА субсидия 2 447 951,91 лв. пълен списък на сключените договори за отпускане на финансова помощ можете да намерите в раздел „Изпълнение на проекти”.

До момента има 2 изпълнени и изплатени от ДФЗ – РА проекта по мярка 312. Трите проекта по мярка 226 и един проект по мярка 322 са изпълнени. За всички проекти, включващи строително-монтажни работи се очаква удължаване на срока за изпълнение до 15.08.2015г.