МИГ Констенец 2010

Очаква се през април 2015 г. да бъде отворен прием на национално ниво по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014 – 2020

Очаква се подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014 – 2020 (мярка 121 от ПРСР 2007-2013) да бъде отворена за прием на проекти от 14 април с индикативен бюджет 150 млн. евро като приемът ще продължи 5 седмици за инвестиции, свързани само със закупуване на земеделска техника и 8 седмици за инвестиции, свързани със закупуване на техника и строително-монтажни работи. Проектите ще трябва да получат минимум 10 точки, за да бъдат допустими за финансиране.

В бр. 22 от 24 март 2015г. на Държавен вестник беше обнародвана Наредба № 9 за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г. (можете да изтеглите Наредбата от линка).

Подмярката има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез: преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал; опазване на компонентите на околната среда; спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства; насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани. За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са: земеделски стопани, регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители и минималният стандартен производствен обем (СПО) на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро (Таблица за изчисление на СПО); признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 – 2020. Подпомагането е в размер на 50% от действително направените допустими разходи по проекта като може да бъде увеличена при изпълнението на определени условия.

 

 


Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Във връзка с възможността за увеличаване на финансовия ресурс по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни...
Петото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 25 септември 2021 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
Скъпи творци от община Костенец, МИГ Костенец 2010 в партньорство с община Костенец подготвя изложба на местни фотографи и...

Последни Новини

На 1 декември 2021 г. МИГ Костенец 2010 подписа допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР...
Приключи цикълът работилници „Децата и територията“, финансиран от СНЦ „МИГ Костенец 2010“, който през тази година се проведе...
В края на месец ноември 2021 г. бяха подписани първите договори между Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), МИГ и бенефициенти за...