МИГ Констенец 2010

Проведен семинар „Възможности за развитие на селското стопанство в Рила - как да си гарантираме успех“

На 25 март 2015г. беше проведен семинар за селскостопански производители от община Костенец с 37 участници. Семинарът беше организиран от Агенция за регионално развитие на Рила в партньорство с МИГ Костенец 2010, община Костенец и ПГ „Г. С. Раковски”, гр. Костенец, а лектори бяха представители на Министерство на земеделието и храните, БАН и Национална служба за съвети в земеделието. На семинара бяха направени презентации на теми: Съветнически и консултантски услуги от НССЗ и възможностите за малките стопанства по м. 4 и м. 6 от ПРСР 2014 – 2020; Биопроизводство, Промени в климата и агроклиматично райониране на земеделието, ПРСР 2014-2020, Организации на производители – ползи от организирането и възможности за подпомагане; Туризъм, селскостопанско производство и занаятчийство. Презентациите са публикувани в раздел „Публикаци”. Репортаж за семинара, отразен от АГРО ТВ е публикуван тук.

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще предоставя консултации и ще изготвя безплатно бизнесплановете на кандидати по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски производители“ (млад фермер) и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“. На 23.04.2015г. от 09:00 до 12:00 часа ще се проведе изнесен ден за консултации от НССЗ в гр. Костенец – Общинска служба по земеделие, ул. Иван Вазов № 2, ет. 4. От 13:00 до 16:00 представители на НССЗ ще дават консултации в гр. Долна баня, Общинска служба по земеделие, офис Долна баня, ул. Търговска № 136.

Работата на Агенцията за регионално развитие на Рила, в която вече членува и община Костенец, е насочена към развитието на региона на Рила планина за постигане на устойчиво социално-икономическо развитие и превръщането му в привлекателно място за живот и туризъм. Агенцията възнамерява да осъществява динамично общуване между администрации, представителите на бизнеса, структурите на гражданското общество и гражданите, с цел изграждане на нова ефективна система за обществена комуникация по идентифицирането и решаването на ключови проблеми за региона на Рила.

Семинар_Агенция_Рила.jpgСеминар_Агенция_Рила_2.jpgСеминар_Агенция_Рила_3.jpgСеминар_Агенция_Рила_4.jpg

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Във връзка с възможността за увеличаване на финансовия ресурс по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни...
Петото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 25 септември 2021 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
Скъпи творци от община Костенец, МИГ Костенец 2010 в партньорство с община Костенец подготвя изложба на местни фотографи и...

Последни Новини

На 1 декември 2021 г. МИГ Костенец 2010 подписа допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР...
Приключи цикълът работилници „Децата и територията“, финансиран от СНЦ „МИГ Костенец 2010“, който през тази година се проведе...
В края на месец ноември 2021 г. бяха подписани първите договори между Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), МИГ и бенефициенти за...