МИГ Констенец 2010

Одобрени процедури по оценка и първи подписани договори по ПРСР 2014-2020

В края на месец ноември 2021 г. бяха подписани първите договори между Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), МИГ и бенефициенти за изпълнение на проектни предложения, финансирани от Програма за развитие на селските райони.

ДФЗ одобри проведените оценки на постъпилите проектни предложения по първите приеми на процедури № BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 – 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ и № BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

На 25.11.2021 беше подписан договор № BG06RDNP001-19.482-0001-C01 за финансиране на проект „Закупуване на земеделска техника за стопанството на ЗП Светослав Колибаров“ по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на стойност 172 474,05 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 120 731,84 лв.

На 30.11.2021 беше подписан и договор № BG06RDNP001-19.501-0004-C01 за финансиране на проект „Развитие и конкурентоспособност във фирма Б и П Трейд ЕООД“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на стойност 93 853 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 70 389,75 лв.

Podpisvane_1.jpgPodpisvane_2.jpg

За останалите 3 проекта по първи прием на процедура № BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ предстои да бъдат разгледани от ДФЗ.

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Във връзка с възможността за увеличаване на финансовия ресурс по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни...
Петото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 25 септември 2021 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
Скъпи творци от община Костенец, МИГ Костенец 2010 в партньорство с община Костенец подготвя изложба на местни фотографи и...

Последни Новини

На 1 декември 2021 г. МИГ Костенец 2010 подписа допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР...
Приключи цикълът работилници „Децата и територията“, финансиран от СНЦ „МИГ Костенец 2010“, който през тази година се проведе...
В края на месец ноември 2021 г. бяха подписани първите договори между Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), МИГ и бенефициенти за...