МИГ Констенец 2010

МИГ Костенец 2010 подписа допълнително споразумение за увеличаване на бюджета и удължаване срока за изпълнение на проекти по СВОМР

На 1 декември 2021 г. МИГ Костенец 2010 подписа допълнително споразумение към Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР № РД50-187/29.11.2016 г., с което се увеличава финансовият ресурс по мерки, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и се удължава срока за извършване на дейностите по проекти до 30 юни 2025 г.

В съответствие с проведеното обществено обсъждане и одобрените от Общото събрание на МИГ изменения, с допълнителното споразумение се правят промени в описанието на част от мерките, критериите за оценка индикаторите и финансовия план на СВОМР. Увеличава се финансовият ресурс по следните мерки: по мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от 9 779,15 лв. на 39 779,15 лв.; по мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 586 749 лв. на 756 749 лв.; по мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 440 061,75 лв. на 1 039 061,75 лв. Изменената стратегия за ВОМР е публикувана на сайта на МИГ Костенец 2010 в раздел Стратегия за местно развитие 2014-2020.

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в...
МИГ Костенец 2010 Ви кани да вземете участие в Обучения на местни лидери за изготвяне на проекти по мерки от ПРСР 2014-2020 по...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби...

Последни Новини

МИГ Костенец 2010 обявява Трети прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 –...
На 29 и 30 март 2022 г. МИГ Костенец 2010 проведе две обучения на тема „Изготвяне на проекти по мерки от ПРСР по Стратегията за...
МИГ Костенец 2010 обявява процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване №...