МИГ Констенец 2010

МИГ Костенец 2010 обявява процедура за прием на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от СВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Костенец 2010“ – първи срок

МИГ Костенец 2010 обявява процедура за подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.627 МИГ Костенец 2010 – 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010 с общ финансов ресурс по процедурата – 136 908,10 лв.

От 31.05.2022 г. проекти могат да подават:

1) Регистрирани земеделски стопани с минимален стандартен производствен обем на стопанството не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро.

2) Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители” от ПРСР 2014 - 2020 г.;

3) Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1) и 2).

Процедурата е с няколко крайни срока на кандидатстване: Първи краен срок – 01.08.2022 г. 17:00 часа; Втори краен срок с начало 08.11.2022 г. до 12.12.2022 г. – 17:00 ч.; Трети краен срок за подаване на проектните предложения – съгласно индикативния график за прием на проекти и решение на УС в случай на останал финансов ресурс от предходните крайни срокове за кандидатстване.

Проектните предложения могат да бъдат подавани само по електронен път, като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на интернет страницата на МИГ Костенец 2010, в раздел „Процедури за кандидатстване“, подраздел „Програма за развитие на селските райони“, както и в ИСУН 2020 – https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7d1cf480-b9e5-4829-9917-050f9d3e4388. Обръщаме внимание на кандидатите да попълват образци, свалени единствено от тези два източника, за да са сигурни, че ще представят документите в изискуемия вид.

В срок до 11.07.2022 г. можете да задавате въпроси и да поискате допълнителни разяснения по Условията за кандидатстване като изпратите имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или чрез ИСУН 2020 като ясно посочите номера на процедурата за набиране на предложения.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез приноса на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 за подхода Водено от общностите местно развитие.

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

На 11 и 12 януари 2023 г. от 10:00 ч. в залата за срещи на МИГ – гр. Костенец, ул. „Боровец“ № 13 Б, ще се проведат две...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 7.6. „Проучвания и...
МИГ Костенец 2010, съвместно с всички читалища на територията на общината, вече стартира заниманията за деца: Работилници на...

Последни Новини

МИГ Костенец 2010 обявява Втори краен срок по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.627 МИГ Костенец...
На 18 юни 2022 г. беше проведено общо събрание на Сдружение „МИГ Костенец 2010“.