МИГ Констенец - Долна баня

Проведено Общо събрание на СНЦ МИГ Костенец 2010 на 18.06.2022 г.

На 18 юни 2022 г. беше проведено общо събрание на Сдружение „МИГ Костенец 2010“.

Присъстващите приеха отчета за дейността на Управителния съвет и Годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г., както и бюджета на МИГ за 2022 г.

Във връзка с внесено заявление от Владимир Кайтазов, Общото събрание го освободи като член на Управителния съвет и избра на негово място Диана Стоименова.

На заседанието беше взето и решение МИГ Костенец 2010 да кандидатства за финансиране по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 с цел подготовка на нова Стратегия за развитие за следващия програмен период. Общото събрание упълномощи Управителният съвет на МИГ да проучи нагласите на съседните общини за присъединяване или обединяване с територията на МИГ. В случай на проявен интерес и след запознаване с изискванията им, Общото събрание ще вземе решение за разширяване на територията СНЦ „МИГ Костенец 2010“ през следващия програмен период.

Членовете на колективния върховен орган на МИГ приеха изменения в одобрената Стратегията, касаещи уточняващи текстове, описани в приложение № 1 към протокола от ОС.

Гости на събранието бяха и г-н Йордан Ангелов – кмет на община Костенец, г-жа Маргарита Минчева – зам.-кмет и г-н Тодор Стойнов – зам.-председател на Общинския съвет.

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В периода от 09 до 18 октомври 2023 г. МИГ Костенец – Долна баня ще проведе редица информационни събития във връзка с...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната...
Уважаеми съграждани, за да разработим стратегия, включваща мерки за финансиране, които да съответстват на потребностите и...

Последни Новини

МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява ПЕТИ прием по процедура за подбор на проектни...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява прием по Втори краен срок на процедура за подбор...
МИГ Костенец – Долна баня (с предходно наименование МИГ Костенец 2010) обявява ТРЕТИ прием по процедура за подбор на проектни...