МИГ Костенец 2010 набира външни оценители

Публикувана на Понеделник, 29 Март 2021 12:19

МИГ Костенец 2010 кани заинтересованите лица да подадат заявления за избор и включване в списъка на външни експерти-оценители на проектни предложения по Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2014 - 2020 г. Пълният текст на поканата и условията за участие в конкурса можете да намерите тук:

Покана за набиране на външни оценители

Приложения към поканата:

1. Заявление за включване в списъка на външни екскперт-оценители на МИГ Костенец 2010;

2. Списък на професионалните области, определени в съответствие с процедурите за предоставяне на БФП, утвърден от ЦКЗ във връзка с провеждане на Централизиран конкурс за избор на външни оценители на основание чл. 14, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. и Допълнителен списък на професионалните области, одобрени от УС в съответствие с нуждите на процедурите за предоставяне на БФП по СВОМР на МИГ Костенец 2010 (приет с протокол на УС на МИГ № 1 от 22.02.2021 г.);

3. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни;

4. Декларация за доказване на обстоятелства във връзка с изискванията към участниците.