МИГ Констенец 2010

Информация за допълнителен финансов ресурс по мерките от СВОМР

Уважаеми представители на местната общност на община Костенец

С писмо, получено на 12.04.2021 г., УО на ПРСР – МЗХГ ни уведоми относно възможността за предоставяне на допълнително финансиране на местните инициативни групи по мярка 19 Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020. Предлаганата допълнителна сума по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ за мерките от стратегията, финансирани от ЕЗФРСР е до 799 000 лв. Срокът за изпълнение на проектите по стратегията ще бъде удължен до юни 2025 г. Срокът за внасяне на заявление от страна на МИГ с искане за допълнително финансиране е 01.06.2021 г.

За да може МИГ правилно и целесъобразно да планира необходимия размер и разпределението на допълнителния финансов ресурс към мерки, по които действително има интерес за кандидатстване, молим да заявите своя интерес и да ни предоставите информация за прогнозния общ размер на разходите или на безвъзмездната помощ по проектната ви идея (Следва да имате предвид, че към мерки, за които няма направени предложения или намерение за кандидатстване, няма да бъде насочван допълнителен финансов ресурс).

Можете да направите своите предложения или да заявите интерес за кандидатстване до 07.05.2021 г. чрез имейла, фейсбук страницата, по телефона, писмено или устно в офиса на сдружението. След изготвяне на проект за изменение на Стратегията той ще бъде публикуван за обществено обсъждане преди да бъде одобрен от общото събрание на МИГ.

Моля запознайте се с информацията за мерките от Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010 и настоящия бюджет към тях:

Обобщена справка за настоящия бюджет по всички мерки;

Резюме на мерките, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

По-подробна информация за мерките можете да намерите в раздел „Публикации“ – Информация за мерките от СВОМР от ПРСР 2014-2020

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

Скъпи творци от община Костенец, МИГ Костенец 2010 в партньорство с община Костенец подготвя изложба на местни фотографи и...
Във връзка с възможността за увеличаване на финансовия ресурс по мерките, финансирани от Европейския земеделски фонд за...
Управителният съвет на СНЦ "МИГ Костенец 2010", кани членовете на Сдружението на Общо събрание на 22.05.2021 г. (събота) от...

Последни Новини

МИГ Костенец 2010 обявява Втори прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 –...
На 22 май 2021 г. беше проведено отчетно-изборно общо събрание на Сдружение „МИГ Костенец 2010“. Събитието беше проведено на...
МИГ Костенец 2010 обявява Втори прием по процедура за подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.482 МИГ Костенец 2010 –...