МИГ Констенец 2010

Програма за развитие на селските райони

Подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” – първи краен срок за кандидатстване – активна

„МИГ Костенец 2010“, с подкрепата на ПРСР 2014 – 2020, обявява прием на проекти по процедура за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.712 МИГ Костенец 2010 – 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата” финансирана по стратегията за ВОМР

1. Обява;

2. Условия за кандидатстване;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение.

Начален срок за кандидатстване: 24.01.2023 г.

Първи краен срок за кандидатстване: 06.03.2023 г. (17:00 ч.)

Втори краен срок за кандидатстване: 09.10.2023 г. (17:00 ч.)

Трети краен срок: съгласно ИГРП и решение на УС, в случай на останал финансов ресурс от предходните крайни срокове за кандидатстване.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ – Втори краен срок за кандидатстване – приключена

„МИГ Костенец 2010“ с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, обявява Втори краен срок за прием на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.627 МИГ Костенец 2010 – 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“.

1. Обява – втори краен срок;

2. Условия за кандидатстване;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения:

Начало на приема: 08.11.2022 г.;

Краен срок за кандидатстване: 12.12.2022 г. – 17:00 ч.;

Финансов ресурс: 136 908,10 лв.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ – първи краен срок за кандидатстване – приключена

„МИГ Костенец 2010“ с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, обявява прием на проекти по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от стратегията за ВОМР, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.627 МИГ Костенец 2010 – 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“.

1. Обява;

2. Условия за кандидатстване;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение.

Начален срок за кандидатстване: 31.05.2022 г.

Първи краен срок за кандидатстване: 01.08.2022 г. (17:00 ч.)

Втори краен срок за кандидатстване: 12.12.2022 г. (17:00 ч.)

Трети краен срок: съгласно ИГРП и решение на УС в случай на останал финансов ресурс от предходните крайни срокове за кандидатстване.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ – трети краен срок за кандидатстване – приключена

МИГ Костенец 2010 с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, обявява ТРЕТИ прием на проекти по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.501 МИГ Костенец 2010 – 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“:

1. Обява – трети краен срок;

2. Условия за кандидатстване – трети краен срок;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение;

5. Разяснения по процедурата от първи и втори краен срок.

Трети краен срок за подаване на проектни предложения:

Начало на приема: 05.04.2022 г.

Финансов ресурс: 148 021,50 лв.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 31.05.2022 г. – 17:00 ч.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” - първи краен срок - приключена

„МИГ Костенец 2010“ с подкрепата на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, обявява прием на проекти по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от стратегията за ВОМР, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.587 МИГ Костенец 2010 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

1. Обява;

2. Условия за кандидатстване;

3. Документи към условията за кандидатстване;

4. Условия и документи за изпълнение.

Начален срок за кандидатстване: 09.03.2022 г.

Първи краен срок за кандидатстване: 15.04.2022 г. (17:00 ч.)

Втори краен срок за кандидатстване: 01.11.2022 г. (17:00 ч.)

Трети краен срок: съгласно ИГРП и решение на УС в случай на останал финансов ресурс от предходните крайни срокове за кандидатстване.

Кандидатстването по процедурата се осъществява само по електронен път, чрез Информационната система ИСУН 2020, където също е публикуван пълният пакет Условия за кандидатстване – https://eumis2020.government.bg/

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

На 11 и 12 януари 2023 г. от 10:00 ч. в залата за срещи на МИГ – гр. Костенец, ул. „Боровец“ № 13 Б, ще се проведат две...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 7.6. „Проучвания и...
МИГ Костенец 2010, съвместно с всички читалища на територията на общината, вече стартира заниманията за деца: Работилници на...

Последни Новини

МИГ Костенец 2010 обявява Втори краен срок по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.627 МИГ Костенец...
На 18 юни 2022 г. беше проведено общо събрание на Сдружение „МИГ Костенец 2010“.