МИГ Констенец 2010

Общото събрание на МИГ Костенец 2010 прие стратегия за ВОМР

На 20 май 2016 г. се проведе общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Костенец 2010“.

На присъстващите 25 члена на сдружението беше дадена информация за изпълнението на Договор № РД 50 – 153/ 07.12.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ – извършени дейности, постигнати резултати и направени разходи по договора.

Основната точка в дневния ред на общото събрание беше „Приемане на стратегия за водено от общностите местно развитие за периода 2016 – 2020 г.“   Анета Кирова – председател на УС на МИГ Костенец 2010 представи изготвения проект на стратегия за ВОМР, който премина и през 3 обществени обсъждания с населението на общината. Бяха предложени и дискутирани промени в бюджета на отделни мерки, включени в СВОМР както и промяна в тежестта на критериите за оценка. След проведено гласуване Общото събрание на СНЦ МИГ Костенец 2010 единодушно прие Стратегия за водено от общностите местно развитие, която след одобрение от МЗХ да се прилага на територията на МИГ Костенец 2010 в периода 2016 – 2020 г.

Протокол от общото събрание е публикуван в раздел „За нас“, подраздел „Общо събрание“.

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

МИГ Костенец 2010 обявява конкурс за длъжността „Счетоводител“. Изисквания за заемането на длъжността: 1. Висше икономическо образование, минимална...
  На 28 септември 2019 г. (събота) в гр. Костенец ще се проведе третото издание на изложението за местни производители и...
МИГ Костенец 2010 кани желаещите да подадат оферта за организиране и провеждане на Изложение за местни производители и...

Последни Новини

Третото издание на изложението „Произведено в Костенец“, което се проведе на 28 септември 2019 г., премина при голям интерес от...
„Олимпиа” ЕООД е бенефициент по договор за БФП № BG16RFOP002-2.014-0001-C01 и приключва работата си по проект „Подобряване на...
На 23 юли 2019 г. със събития в две населени места от територията на община Костенец – с. Костенец и гр. Момин проход, ще...