МИГ Констенец 2010

Предстоящи приеми по мерките от ОПИК и ОПРЧР

До края на месец октомври МИГ Костенец 2010 планира да отвори приеми на проекти по две от мерките, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие за периода 2014 – 2020 г., по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК).

Приемът на проекти по двете мерки ще бъде с няколко крайни срока за кандидатстване както следва:

Мярка „Добри и безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с три крайни срока за подаване на проектни предложения:

  • първи краен срок – декември 2017 г. или януари 2018 г.;
  • втори краен срок до 17:00 часа на 31.05.2018 г.*;
  • трети краен срок до 17:00 часа 16.11.2018 г.*

Обща информация можете да намерите в резюмето на мярка „Добри и безопасни условия на труд“

 

Мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ с два крайни срока за подаване на проектни предложения:

  • първи краен срок - декември 2017 или януари 2018 г.;
  • втори краен срок до 17:00 часа на 21.05.2018 г.*.

Обща информация можете да намерите в резюмето на мярка „Подобряване на производствения капацитет на МСП“

Пълен пакет Насоки за кандидатстване след съгласуването му с Управляващите органи и Министерство на финансите ще бъде публикуван на интернет странницата на МИГ Костенец 2010 за публично обсъждане преди обявяване на приема.

МИГ Костенец 2010 ще проведе информационна кампания – информационни срещи и обучение с подробна информация за мерките и условията за кандидатстване, за което заинтересованите лица ще бъдат информирани допълнително. Надяваме се на вашето участие в тях.

 

По отношение на мерките от ПРСР все още се очакват задължителни указания от МЗХГ, в това число проверка на процедурите от ДФЗ в ИСУН, както и приемане или изменение на нормативни актове, касаещи мерките от СВОМР.

 

Посочените със * крайни срокове са под условие и ще се осъществяват само в случай на наличен финансов ресурс от предходния прием. При изчерпване на финансовия ресурс по мерките процедурите ще бъдат прекратени. Началните срокове ще бъдат определени окончателно след съгласуване на Условията за кандидатстване от УО и МФ.

Контакт

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

 

Последни Обяви

На 29 септември 2018 г., в гр. Костенец, ще се проведе изложение за местни производители, занаятчии и творци „Произведено в...
МИГ Костенец 2010 ще организира изложение „Произведено в Костенец” за представяне на местни продукти, занаяти и специфични...
МИГ Костенец 2010 обявява конкурс за длъжността „Технически асистент“. Изисквания за заемането на длъжността: 1.Висше...

Последни Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ одобри и оценителния доклад, с който беше...
С голям интерес беше посрещнато изложението „Произведено в Костенец“, което се проведе на 29 септември 2018 г. в гр. Костенец и...
Във връзка с възможностите за кандидатстване с проекти по обявени и предстоящи за отваряне мерки от ПРСР на национално ниво, информираме...