МИГ Констенец 2010

МИГ Костенец 2010 организира обучения за изготвяне на проекти по ПРСР

МИГ Костенец 2010 Ви кани да вземете участие в Обучения на местни лидери за изготвяне на проекти по мерки от ПРСР 2014-2020 по Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, които ще се проведат на 29 и 30 март 2022 г. (вторник и сряда), от 10:00 часа, в гр. Костенец, ул. „Боровец” № 13Б, (сградата до РПУ, зала за срещи до офиса на МИГ). Моля, запознайте се с Програмата на двете обучения.

Обученията ще бъдат еднодневни, в два поредни дни, като целта им е да се даде информация във връзка с отворени или предстоящи приеми на проекти през следващите два месеца и да се повишат уменията на кандидатите за подготовка на проектните предложения. Обученията ще включват практически занимания за изготвяне на финансов анализ и попълване на електронен формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020.

1. На първото обучение, което ще се проведе на 29.03.2022 г. (вторник), ще бъдат разгледани публичните мерки от СВОМР с акцент върху подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, по която е отворен прием от 09.03.2022 г. до 15.04.2022 г. Мярката финансира инвестиции в публична инфраструктура – пътища, улици, ВиК, обществени площи и сгради, културна, спортна, социална и образователна инфраструктура.

2. На 30 март 2022 г. (сряда), по време на второто обучение, ще бъдат разгледани мерки за инвестиции в стопанския сектор с акцент върху:

  • мярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, насочена към микропредприятия (под 10 човека персонал) от неземеделски сектор в сферата на производството и услугите, с предстоящ последен прием от 05.04.2022 г. до 31.05.2022 г. Останалият финансов ресурс по мярката е 148 021,50 лв.
  • мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, насочена към преработватели на земеделски продукти, с предстоящ прием стартиращ в края на м. април или началото на м. май 2022 г. Финансов ресурс – 136 908 лв.

Поради краткия срок за кандидатстване препоръчваме да започнете подготовката на проектите възможно най-рано!

Лектор на обучението ще бъде г-н Ивайло Асенов. Информация за мерките ще предоставят и членовете на екипа на МИГ.

Моля да заявите Вашето участие в срок до 12:00 часа на 28.03.2022 г. по имейла, телефона или в офиса на МИГ. За контакти: 0877 317674, 0886 040495, 07142/ 23-17, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

 

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

На 11 и 12 януари 2023 г. от 10:00 ч. в залата за срещи на МИГ – гр. Костенец, ул. „Боровец“ № 13 Б, ще се проведат две...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 7.6. „Проучвания и...
МИГ Костенец 2010, съвместно с всички читалища на територията на общината, вече стартира заниманията за деца: Работилници на...

Последни Новини

МИГ Костенец 2010 обявява Втори краен срок по процедура за подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.627 МИГ Костенец...
На 18 юни 2022 г. беше проведено общо събрание на Сдружение „МИГ Костенец 2010“.