МИГ Констенец 2010

Изготвени Анализи за територията на община Костенец

В изпълнение на сключени договори след проведена публична покана с предмет „Извършване на проучвания и осигуряване на информация за територията на МИГ Костенец 2010" по обособени позиции бяха изготвени следните анализи и проучвания целящи да дата информация за територията на община Костенец и възможностите за нейното развитие:

1 „Изследване на динамиката на икономическо развитие на територията на МИГ през периода на изпълнение на СМР и анализ на промените спрямо предходния 3 годишен период. Отпечатане е на брошура с разработката. Изпълнител на договора е „СМТ – България" ЕООД

2 „Секторен анализ: "Развитие на биологично земеделие и друго алтернативно земеделие на територията на МИГ Костенец 2010: възможности и добри европейски практики". Отпечатана е информационна брошура";

3. Оценка на въздействието на Стратегията за местно развитие, ПРСР и европейските фондове върху развитието на територията на МИГ: туризъм, инфраструктура, социална сфера, култура
Изпълнител на ОП 2 и 3 е СНЦ „Агенция за икономическо развитие и инвестиции – Силистра"

Пълният текст на анализите можете да прочетете в раздел «Публикации»

Семинар на тема „Новата Програма за развитие на селските райони” 2014 -2020г.

На 19.12.2014 г.  МИГ Костенец 2010 проведе семинар на тема „Новата Програма за развитие на селските райони" 2014 -2020г. в който взеха участие 29 човека. Лектор на семинара беше г-жа Зорница Богданова, която представи информация за финансовата рамка на ПРСР и основните мерки и подмерки,  по които участниците в семинара могат да кандидатстват за безвъзмездно финансово подпомагане през периода 2015-2020 г. Презентации бяха направени по  основните мерки за частни бенефициенти в т.ч. мярка 4. Инвестиции в материални активи; 6. Развитие на стопанството и стопанската дейност; 8.  Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите. Представени бяха и възможностите за кандидатстване  по публичните мерки: мярка 7. Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, както и някои от новите мерки, които не съществуваха през предходния период: мярка 16 – „сътрудничество" и тематичната подпрограма за  „малките ферми", които са с икономически размер от 2 000 до 7999 € и земеделски площи до 10 ха. Описани бяха и възможностите, които предоставя през новия програмен период подхода ЛИДЕР за подпомагане на местните общности при изпълнение на Стратегиите за местно развитие. Прочетете цялата статия относно семинара тук.

Проведено обучение от представители на МИГ от Италия за прилагане на Стратегии за местно развитие и работа с местната общност.

В периода 11 – 13 декември 2014г., в изпълнение на бюджета на МИГ Костенец 2010 за 2014г., беше проведено „Обучение от представители на Местна инициативна група от Италия за прилагане на Стратегии за местно развитие и работа с местната общност”.

Към статията...

Проведена консултация по туризъм и свързани с него услуги

На 5.12.2014 г. от 10 ч. в сградата на община Костенец, „МИГ Костенец 2010” проведе групова консултация на тема „Туризъм и свързани с него услуги”. В нея взеха участие 17 представители на местната общност, в т.ч. кандидати, сключили договори за безвъзмездно финансиране по ПРСР за изграждане и обзавеждане на къщи за гости, представители на паралелки със специалност туризъм СОУ „Св. Климен Охридски”, експерти от община Костенец, читалища, представители на Агенция за Регионално развитие на Рила и др.

Към статията...

Обучение за повишаване на обществената активност и бизнес-инициатива

На 27 и 28 ноември 2014г. в х-л „Виталис”, кк Пчелински бани, МИГ Костенец 2010 проведе „Обучение на местни лидери за повишаване на обществената активност и бизнес-инициативас лектори Татяна Рулко и Ивайло Асенов от фирма „ЦИНО ТИМ – 8” ООД. В него участваха 20 жени представители на местната общност. Обучението беше насочено предимно към лица с потенциал за икономическа активност, които в момента са без работа или в процес на смяна на работата.

Към статията...

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен Директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от СВОМР на МИГ Костенец 2010. В срок до 30.11.2020 г....
Четвъртото издание на изложението „Произведено в Костенец” ще се проведе на 26 септември 2020 г. (събота). Очакваме ви от 10:00...
Покана за Общо събрание на 25.01.2020
Понеделник, 06 Януари 2020
На 25.01.2020 г. от 11:00 часа (при липса на кворум от 12:00 часа), в заседателната зала на Община Костенец, ще се проведе Общо...

Последни Новини

На 26 септември 2020 г. се проведе четвъртото издание на изложението за местни производители и занаятчии – „Произведено в...
ДФЗ приема проекти по мерки за Инвестиции в земеделски стопанства.
На 25.01.2020 г. от 12:00 часа се проведе Общо събрание на СНЦ Местна инициативна група Костенец 2010.