Local Action Group Kostenets 2010

Проекти

Проведена информационна кампания за подготовка на новата СВОМР

МИГ проведе срещи и обучения в гр. Костенец, гр. Долна баня, гр. Момин проход, село Костенец, село Пчелин и село Горна Василица за подготовка на новата стратегия за местно развитие.

Read more: Проведена информационна кампания за подготовка на новата СВОМР

Проведени информационна среща за новата стратегия и Общо събрание

На 14 юли 2023 г. от 15:30 ч. в заседателната зала на община Костенец беше проведена информационна среща за подготовка на новата стратегия за водено от общностите местно развитие. В срещата взеха участие 27 човека, представители на местната власт, читалища и граждани, които се запознаха с възможностите за финансиране по подхода LEADRE/ВОМР и дадоха мнението си за основните приоритети и мерки за развитие на територията.

Read more: Проведени информационна среща за новата стратегия и Общо събрание

Пъстра детска алея

Една Пъстра детска алея и много детски усмивки изпълниха стадион „Бенковски“ – гр. Костенец на 01.06.2023 г.

На празника, организиран от НЧ „Прогрес 1907“ и финансиран от МИГ Костенец 2010, децата имаха възможност да покажат своите творчески заложби като създаваха вятърни въртележки и вятърни звънчета, рисуваха върху платно, фигурки и фенери.

Read more: Пъстра детска алея

МИГ Костенец 2010 проведе две информационни срещи за разработка на проекти по публични мерки от СВОМР

На 11 и 12 януари 2023 г. МИГ Костенец 2010 проведе две информационни срещи  за представяне на мерки 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ и 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, за които предстои отваряне на прием през ноември 2023 г., и за разработка на проекти по публични мерки от СВОМР.

Read more: МИГ Костенец 2010 проведе две информационни срещи за разработка на проекти по публични мерки от...

Проведени събития „КостенецАрт“

В периода юли – септември 2022 г. в рамките на „КостенецАрт“ МИГ Костенец 2010 проведе серия от тематични занимания с фотография и приложни изкуства, обединени в 3 панела.

Read more: Проведени събития „КостенецАрт“

Контакт

 

Телефони на МИГ:

 

+359 7142 23 17

 

+359 877 317 674

 

Изпълнителен директор - Любка Станкова

+359 886 888 385 

Председател на УС - Анета Кирова

+359 886 040 495

Електронна поща  

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Адрес

ул.”Боровец” №13 Б,

Костенец 2030

България

Последни Обяви

В периода от 09 до 18 октомври 2023 г. МИГ Костенец – Долна баня ще проведе редица информационни събития във връзка с...
В раздел „Документи за публично обсъждане“ е публикуван проект на насоки за кандидатстване по подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната...
Уважаеми съграждани, за да разработим стратегия, включваща мерки за финансиране, които да съответстват на потребностите и...